ouderen-button
       

[terug...]

 

OPAh | Ouderen Praktijkwijzer Amsterdam huisartsen

Hieronder de verschillende beschikbare instrumenten uit de OPAh (Ouderen Praktijkwijzer Amsterdamse huisartsen). Uiteraard is dit niet als keurslijf bedoeld waar u zich aan moet conformeren. Het is veeleer een soort gereedschapskist waar u naar behoeven uit kunt putten.

     
  OPAh.01 Inleiding
  OPAh.02 Handleiding gebruik praktijkwijzer
  OPAh.03 Het maken van een praktijkplan
  OPAh.04 Inventarisatie Ouderenzorg
  OPAh.05-a.1 Invulformulier medicatiebeoordeling
  OPAh 05-a.2 Behandelanalyse medicatie
  OPAh.05-b Voeding SNAQ
  OPAh.05-c.1 HKA lijst vallen
    OPAh.05-c.2 Tinetti
    OPAh.06-a.2 IQ code
    OPAh.06-b Depressie GDS 15
    OPAh.06-c Delier CAM
    OPAh.07-a ADL Katz
    OPAh.07-b IADL Lawton
    OPAh.08-a De Jong Gierveld Eenzaamheidsschaal inclusief toelichting
    OPAh.08-b Ervaren Druk door Informele Zorg inclusief toelichting
    OPAh.08-c Kwaliteit van leven - EQ-5D toelichting
    OPAh.09 Format Plan van Aanpak 
    OPAh.10-a Kwetsbaarheid GFI
    OPAh.10-b Observatie ouderenmishandeling
    OPAh.10-c Standpunt Ouderenzorg HKA
    OPAh.11 Gebruikte Literatuur
    OPAh.12 Nuttige adressen
       

 

 

 

 

 

 

Gebouwd door Pisces Media, helder en effectief